Avís Legal

En el present Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l’adreça URL http://abherencias.com (d’ara endavant, el lloc web), que Bufet Jurídic Andreu&Associats posa a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir detingudament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB.

Nom del titular: Jorge Andreu Blake
Domicili social: Carrer Balmes nº 85 Entresòl
C.I.F.: 35.0 92.018-k
Telèfon de contacte: 934520513
Correu electrònic: info@andreuasociados.com

Jorge Andreu Blake és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de l’11 de Juliol (LSSI-CE).

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Bufet Jurídic Andreu&Associats a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.
3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà. Bufet Jurídic Andreu&Associats no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Bufet Jurídic Andreu&Associats podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Bufet Jurídic Andreu&Associats, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers en les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Bufet Jurídic Andreu&Associats.

5.- MESURES DE SEGURETAT.

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Bufet Jurídic Andreu&Associats, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Bufet Jurídic Andreu&Associats no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Bufet Jurídic Andreu&Associats no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
– un mal funcionament del navegador.
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Bufet Jurídic Andreu&Associats no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin en la web per a l’obertura d’unes altres. Bufet Jurídic Andreu&Associats no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
Bufet Jurídic Andreu&Associats no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

7.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

El Lloc Web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que s’estableix en la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ.

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per a realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de Bufet Jurídic Andreu&Associats, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Bufet Jurídic Andreu&Associats. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.
Està reservat exclusivament a Bufet Jurídic Andreu&Associats, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Bufet Jurídic Andreu&Associats.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Bufet Jurídic Andreu&Associats i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Bufet Jurídic Andreu&Associats i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Barcelona.